ETT FÖRETAG MED VISIONER OCH TRADITIONER

 

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Inom branschorganisationen ingår ett antal regionala åkeriföreningar runt om i landet.

När du planerar att gräva, schakta eller spränga kan du få besked om vem som har olika typer av infrastruktur nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde genom att kolla på Ledningskollen som är en gratis webbtjänst.