ETT FÖRETAG MED VISIONER OCH TRADITIONER

 

Våra produketer & tjänster

Vi på Bröderna Johansson Sandförsäljning AB säljer och levererar alla typer av krossprodukter, sandprodukter och jordprodukter och i vårt breda tjänsteutbud utför vi de flesta förekommande transporter. 

Vi levererar alla sorters grus, från ett ton och uppåt, maskintransporter, schaktjobb och underhållsarbeten såsom snöröjning, dammbindning av vägar, bevattning och leverans av färskvatten. I vår verksamhet tar vi alltid största möjliga hänsyn till miljön och samtliga av våra bilar är miljögodkända och miljöklassade.

 

Vi erbjuder skräddarsydda leveranser till våra kunder.

Det innebär bland annat att vi kan ordna kombinerade transporter, där vi i samma lass levererar till exempel sättsand, fiberduk och trädgårdsplattor. Vi hjälper dig med transport av sand, grus, kross och jord. När det gäller markbetongprodukter samarbetar vi med Br. Henriksson i Kungsbacka.