ETT FÖRETAG MED VISIONER OCH TRADITIONER

 

Det finns många anledningar att välja oss.

Vi levererar sand, jord, grus och sten till kunder som kan vara alltifrån kommuner och byggbolag till privatpersoner. På våra tre täkter sorterar vi jord, sand, sten och grus med en genomgående hög kvalitet och med en hög egenkontroll.

Våra krossprodukter:
0/18 Väggrus
0/40 Bärlager

0/90 Förstärkning
0/150 Förstärkning
0/200 Förstärkning

0/2 Stenmjöl
0/5 Stenmjöl
0/8 Stenmjöl

2/5 Flis
4/8 Flis

8/11 Singel
6/16 Singel
11/16 Singel

16/22 Makadam
16/32 Makadam
32/60 Makadam